Feltress

Feltress haft, filcowanie

Feltress to przedmioty codziennego użytku i ozdoby haftowane. 

Strona internetowa 

organizatorzy

patroni i partnerzy

 Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieSzlak RzemiosłaŻywa Pracownia