Feltress

Feltress haft, filcowanie

Feltress to przedmioty codziennego użytku i ozdoby haftowane. 

Strona internetowa 

organizatorzy

projekt finansowany przez

patroni i partnerzy

Muzuem Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieŻywa Pracownia