Pliszka Rękoczyn

Pliszka Rękoczyn ex librisy dla dzieci

W ofercie Pliszka Rękoczyn znajdują się projektowane ex librisy, stempelki dla moli i molików książkowych.
Pliszka Rękoczyn inspiruje się kwiatowymi i pasiastymi wzorami, wiejskimi przedmiotami. Wiele czerpią z wyobraźni dzieci.

Pliszka Rękoczyn lubi łączyć "dziś" z "wczoraj i przedwczoraj", realizować pasję do patrzenia wstecz, do obcowania z przedmiotami sentymentalnymi. Starają się, aby to uczucie było obecne w przedmiotach, które "ręko-czynią".

Strona internetowa

organizatorzy

patroni i partnerzy