Nuria

Nuria ceramika, zioła

Dzikie inspiracje To twórcza przestrzeń Natury. Proces przemiany i transformacji. Czasem to Muzyka odnajduje formę w Glinie.
Celem jest sam proces tworzenia i radość z niego płynąca, zaś końcowa forma niespodzianką, twórczym eksperymentem. Magiczny Śwait Ziół opowiada pieśń Ziemi.

Strona internetowa

organizatorzy

projekt finansowany przez

patroni i partnerzy

Muzuem Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieŻywa Pracownia